Kurs og aktiviteter

Oversikt over kommende kurs og aktiviteter for Fagsystem og IT-løsninger, samt Klar...Boks...
Kurs for høsten 2018 

Alle disse møtene vil bli delt i 2, en for trenere å en for styremedlemmer. Vis man skal delta på trener møte så må man også ha en på møte for styremedlemmer. Plasseringer vil komme så fort det er på plass.

Fra Forbundet: Per Arne Skau og Bjørn Osvald Askedalen

Kurs høst 2018

08.10.2018 kl 18:00 Utviklings møte/ kurs Bergen. Møte er på idrettens hus Branstadion

11.10.2018 kl 18:00 Utviklings møte/ kurs Oslo.
SOGNSVEIEN 73 ULLEVÅL STADION 0840 OSLO

24.10.2018 kl 18:00 Utviklings Møte/ kurs Stavanger. 
Idrettens Hus, Viking Stadion Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger

05.11.2018 kl 18:00 Utviklings møte/ kurs Arendal.
Postadresse og besøksadresse: Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Avlyst 12.11.2018 kl 18:00 Utviklings møte/ kurs Moss. Avlyst
Dikeveien 28 1661 Rolvsøy

Avlyst 14.11.2018 kl 18:00 Utviklings møte/ kurs Jessheim. Avlyst

Avlyst 21.11.2018 kl 18:00 Utviklings møte/ kurs Drammen. Avlyst
Idrettens Hus Schwartzgate 6 3043 Drammen

Det vil også bli holdt Skype kurs ved noen anledninger.