support

Lisenser

Nye rutiner ved bestilling av lisens.

 

Utøvere med gyldig  lisens foregående sesong 2018-2019:

Mikrodiplomlisens: Bestille i fagsystemet for sesong 2019-2020.
Diplomlisens: Bestill og betale i fagsystemet for sesong 2019-2020.
Ordinærlisens: Bestill, last opp legeattest og betales i fagsystemet for sesong 2019-2020.

Dommerlisens Bestill i fagsystemet for sesong 2019-2020 Send bok til Odd-Inge Midsund for godkjenning

Opplasting. knappene blir tilgjengelig når det er påkrevd for sesongen.

 

Utøvere med ny lisens ( startbok ) sesong 2019-2020:

Mikrodiplomlisens: Bestill, last opp legeattest for sesong 2019-2020.
Diplomlisens: Bestill, last opp legeattest og betale i fagsystemet for sesong 2019-2020.
Ordinærlisens: Bestill, last opp legeattest og renutøver diplomet og betales i fagsysteme for sesong 2019-2020.

Dommerlisens Bestill, last opp renutøver diplomet og betal i fagsystemet for sesong 2019-2020
Send bok til Odd- Inge Midsund for godkjenning

opplasting. knappene blir tilgjengelig når det er påkrevd for sesongen.

 

Se videoen for å se endringene:

 

For nye medlemsansvarlige. Se denne videoen først: