support

Lisenser

Rutiner ved bestilling av lisens. 

Utøvere med gyldig  lisens foregående sesong 2022-2023:

Mikrodiplomlisens: Bestille i fagsystemet for sesong 2022-2023.
Diplomlisens: Bestill og betale i fagsystemet for sesong 2022-2023.
Ordinærlisens: Bestill, last opp legeattest og betales i fagsystemet for sesong 2022-2023.

Dommerlisens Send bok til Odd Inge Misund for godkjenning

Opplasting. knappene blir tilgjengelig når det er påkrevd for sesongen.

 

Utøvere med ny lisens ( startbok ) sesong 2022-2023:

Mikrodiplomlisens: Bestill, last opp legeattest for sesong 2022-2023.
Diplomlisens: Bestill, last opp legeattest og betale i fagsystemet for sesong 2022-2023.
Ordinærlisens: Bestill, last opp legeattest og renutøver diplomet og betales i fagsysteme for sesong 2022-2023.

Dommerlisens Send bilde, fødselsdato og adresse til Odd Inge Misund for godkjenning

opplasting. knappene blir tilgjengelig når det er påkrevd for sesongen.

 

Se videoen for bestilling av lisenser:

 

For nye medlemsansvarlige. Se denne videoen først: