support

Samordnet rapportering

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Hva skal rapporteres? 

  1. Medlemstall og aktivitetstall.  Riktige tal kan hentes fra fagsystemet se video lenger ned på siden
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader. 
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. 
  7. Mer info fra Norges idrettsforbund finner dere her

Start Samordnet søknad og rapportering 2021 Link https://ka.nif.no/JointReporting