Supportbloggen

Supportartikler og informasjon fra Norges Bokseforbund om Fagsystem og andre IT-løsninger.


Tirsdag 22.Januar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00 grunnet oppgradering. Det vil også da gjelde fagsystemet.

Tirsdag 22.Januar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00 grunnet oppgradering. IT-systemer som KlubbAdmin, SportsAdmin, Min idrett, Turneringsadmin, Idrettskurs, Ekurs, ResultatAdmin, servicer og webdeler vil være utilgjengelige i dette tidsrommet. For mer informasjon om hvilke oppgraderinger som er med i releasen se siden: https://itinfo.nif.no/Release Ved spørsmål kan du kontakte Idrettens support: support@idrettsforbundet.no eller på telefon: 21029090

Tirsdag 25.September vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00

Tirsdag 25.September vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00

​Tirsdag 27.Februar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00

​Tirsdag 27.Februar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold. IT-systemer som KlubbAdmin, SportsAdmin, Min idrett, servicer og webdeler vil være utilgjengelige i dette tidsrommet.

Torsdag 15.Februar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00

Hei Torsdag 15.Februar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold. IT-systemer som KlubbAdmin, SportsAdmin, Min idrett, Turneringsadmin, Idrettskurs, Ekurs, ResultatAdmin, servicer og webdeler vil være utilg

Support påmelding nybegynner mesterskapet

Viktig info: i helgen så vil det være begrenset support på lisens godkjenning for påmelding til nybegynner mesterskapet. NIF Support for Minidrett.no stenger 15:00 fredag. TLF til Support NIF 21029090

Tirsdag 23.Januar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 06.00 til 12.00 grunnet vedlikehold

Tirsdag 23.Januar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 06.00 til 12.00 grunnet vedlikehold. Dette vil også føre til at vårt fag system vil være nede.

Systemet utilgjengelig da NIF har vedlikehold av systemet

Tirsdag 12.Desember vil idrettens løsninger og fagsystemet være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold.

Påmelding er til stevner

Viktig at man passer på at alt er i orden før man skal melde på til stevner. Support og lisens godkjenning, kan vi ikke garantere på dagen påmeldingsfristen går ut.

Nede tid for oppdateringer 21 november

Nif skal ha en rutine oppdatering av sine system. Alle våre og Nif systemer vil være nede fram til sirka kl 12. denne dagen