Betalingsløsning for klubber

Nå kan bokseklubber ta betalt for kontingenter, egenandeler, utstyr mm. via Fagsystemet.

Les igjennom betingelsene og send inn din bestilling nede på denne siden.

 

Om løsningen/Løsningen inkluderer:

Løsningen tilbys kun idrettslag og klubber som driver med boksing, og kan kun benyttes via NBFs fagsystem. Løsningen driftes og vedlikeholdes av Promotion Systems AS, Norges Bokseforbunds IT-partner for Fagsystemet. Klubben selv er ansvarlig for å opprette fakturaer via Fagsystemet.

Fagsystemet er integrert med NIFs medlemsdatabase, og kontingenter til NIF kan registreres via Fagsystemet.

Idrettslaget/Klubben kan fakturere abonnementsfakturaer (f.eks. kontingenter). Medlemmene vil da registrere betalingen en gang, for eksempel ved innmelding, så vil de deretter bli trukket automatisk i valgfritt intervall basert på. Eksempler på intervaller er pr. mnd, kvartal, halvår eller år. Alle innbetalinger blir registrert og overført automatisk til Idrettslagets/klubbens konto.

Idrettslaget/Klubben kan fakturere enkeltfakturaer. Eksempler på dette er egenandeler for reise, betaling av utstyr eller lignende. Alle innbetalinger blir registrert og overført automatisk til Idrettslagets/klubbens konto.

Løsningen krever en avtale med Stripe.com for håndtering av sikre kortbetalinger. Promotion Systems AS bistår klubben/idrettslaget i etablering av denne avtalen. Pengene overføres fra Stripe til klubbens konto løpende 7 dager etter transaksjonen er gjennomført eller etter gjeldende betingelser på Stripe.com.

Opplæringsportal
Opplæring av hvordan bruke betalingsløsningen er tilgjengelig på Bokseklubb.no.

Support
Bruker oppfordres til å se igjennom support-sidene på www.bokseklubb.no:

  • Brukermanual med opplæringsvideoer.
  • Mulighet til å komme i kontakt med support på e-post eller live chat.

Alle henvendelser skal skje primært via www.bokseklubb.no.
Telefonsupport er tilgjengelig man-fre kl 10-14.

Oppsigelse av avtale

Bokseklubb/Idrettslag kan si opp av avtalen med umiddelbar virkning, og det er ingen bindingstid.
Promotion Systems AS kan si opp avtalen med varsel på 3 mnd. Manglende betaling av gebyrer vil medføre at klubben ikke får tilgang også innenfor de 3 mnd.

Økonomisk ansvar

Promotion Systems AS/NBF har inget økonomisk ansvar for transaksjonene. Sikkerheten og selve transaksjonen forgår hos kortinnløser, i dette tilfellet Stripe.com.

Verneting, lovvalg
Verneting for enhver tvist som reiser seg av denne avtale skal være Promotion Systems AS verneting. Enhver tvist skal avgjøres på grunnlag av norske rettsregler.

Endring av betingelser i denne avtalen varsles med en måneds forvarsel.

Priser for bruk av betalingsløsningen:

Det er helt gratis å etablere løsningen og vi klargjør alt sammen med ansvarlig i klubben. Eneste kostnaden forbundet med betalingene er transaksjonskostnadene for kort og nett-terminal:

  • 2 kr. + 2,4% av totalbeløp pr. transaksjon.**

** Trekkes direkte fra kortinnløser Stripe. Endringer i pris kan forekomme (https://stripe.com/no/pricing)
** Medlemmer utenfor Norges Bokseforbund faktureres 3 kr. pr. medlem pr. mnd

Klikk her for å bestille betalingsløsning  eller ta kontakt ved spørsmål/demo