Hjemmeside for klubben

Gjennom avtale med Norges Bokseforbund tilbyr vi digitale tjenester som hjelper din bokseklubb. Nå kan du lage klubbens hjemmeside uten spesiell teknisk kunnskap. Løsningen inneholder eget skjema for innmelding/søknad om medlemskap. Løsning som er godkjent av Norges Bokseforbund.

Pris for hjemmeside er 990 kr. eks. mva pr. år.

Logg inn Klubb sider